Maatregelen bij open transportbanden

Beschrijving

Volgende maatregelen kunnen stofemissies bij open transportbanden verminderen [EIPPCB, 2006]:

 • Zorg dat de transportband voldoende strak is gespannen (minder trillingen).
 • Plaats de ondersteunende aandrijfsystemen kort tegen elkaar.
 • Plaats een plaat onder de band op het laadpunt.
 • Pas de snelheid van de transportband aan.
 • Verhoog de breedte van de transportband.
 • Maak de band zo concaaf mogelijk. Het materiaal dat op de band ligt wordt zo afgeschermd van de wind door de opstaande wanden.
 • Zorg dat de band niet overladen kan worden.
 • Bevochtig de bevochtigbare goederen bij het aanbrengen op de transportband.
 • Reinig de transportband bij het keerpunt: borstels verwijderen het eventueel aangekoekte materiaal zodat dit niet meegevoerd wordt met de terugkerende band.
 • Kies voor een gepast type transportband of breng een additief aan om vastkleven van het product te verhinderen.
 • Gebruik van in de hoogte regelbare transportbanden om de storthoogte en de valsnelheid te beperken

Toepasbaarheid

Alle goederen. Toepasbaar op vaste locatie en werf.

Milieu-aspect

Bovenstaande maatregelen zorgen ervoor dat de te transporteren goederen stabiel op de transportband liggen en er niet van loskomen. Het materiaal zal hierdoor minder gemakkelijk opspringen en meedrijven met de wind.

Water

Voor het bevochtigen of nat reinigen van de transportband is water nodig. Mits het gebruik van hemelwater of oppervlatewater (bv. dokwater) hoeft dit geen druk op het drinkwater met zich mee te brengen. Een eventuele overschakeling op milieuvriendelijk schuim kan het waterverbruik drastisch reduceren (zie 4.5.1.4).

De gegenereerde afvalwaterstroom kan nazuivering vereisen.

Afval

Er zal minder product van de transportband vallen door de stabielere ligging van het goed op de band, het vermijden van overlading en het reinigen van de band aan de keerpunten.

Financiële aspecten

Het aanpassen van riemen kan een kostprijs van enkele 10.000 euro vertegenwoordigen.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Maatregelen bij open transportbandenJa
 • Legende