Besproeien overslagpunten

Beschrijving

Het besproeien van overslagpunten is een effectieve maatregel voor het reduceren van stofemissies indien de overslagpunten niet overkapt kunnen worden om technische of economische redenen.

Bevochtiging kan om product specifieke redenen (bv. gedroogde producten) niet toegestaan zijn. In dat geval kunnen ultrafijne vernevelaars, met een verbruik van slechts enkele liters per uur, een oplossing bieden. Ze kunnen eenzelfde effect verkrijgen als traditioneel nevelen of besproeien. Op overslagpunten die enkele honderden tonnen per uur verwerken is een waterverbruik van enkele liters per uur verwaarloosbaar en wordt het product dus niet echt grondig bevochtigd.

Toepasbaarheid

Besproeien is enkel toepasbaar bij goederen die bevochtigd mogen worden (paragraaf 3.2.3.1). In andere gevallen kan eventueel beneveld worden.

Bevochtiging van het zand of puin kan een negatief effect hebben op de kwaliteit van het zeefproces dat volgt. Om die reden is besproeien bij de uitloop van de transportband voor stockage, een meer geschikte maatregel.

Milieu-aspect

De goederen worden minder stuifgevoelig. Gelijktijdig wordt het gevormde stof afgevangen en neergeslagen door de druppels. Het effect van besproeien en benevelen is in detail besproken in 4.5.1.3 en 4.5.1.5.

Water

Voor het besproeien van overslagpunten is water nodig. Hiervoor kan hemelwater of oppervlaktewater (bv. dokwater) gebruikt worden zodat dit geen druk op het leidingwater hoeft te geven. Eventueel kan men het waterverbruik drastisch reduceren door over te schakelen op milieuvriendelijk schuim (zie 4.5.1.4).

Er wordt een afvalwaterstroom gegenereerd die eventueel nazuivering vereist.

Energie

Energieverbruik door pompen en compressoren.

Financiële aspecten

Sproeisystemen bij de overstort van transportbanden worden in de praktijk frequent toegepast met behulp van spuitkoppen welke eventueel elektronisch gestuurd worden (in functie van snelheid van de transportband, intermitterende tijden). Het betreft steeds een verneveling zodat de secundaire effecten van bv. slijkvorming beperkt blijven. De kostprijs voor een dergelijke installatie bedraagt ’ongeveer 3.750 euro.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Besproeien overslagpuntenJa
  • Legende