Reinigen bedrijfsterrein

Beschrijving

Als gevolg van overslagactiviteiten kan morsgoed achterblijven op het bedrijfsterrein. Het verkeer op het terrein doet dit morsgoed opwaaien en veroorzaakt zo stofemissies. Bij hevige wind zal het morsgoed ook vanzelf opwaaien en stofemissies veroorzaken. Deze bron van emissies kan vermeden worden door het bedrijfsterrein regelmatig te reinigen. De noodzakelijke frequentie is afhankelijk van de activiteitsgraad op het bedrijf. In principe kan men zeggen dat een lokale reiniging noodzakelijk is na elke overslagactiviteit. Afhankelijk van de frequentie van kleinere overslagactiviteiten (bv. transport met wielladers) is er noodzaak aan bijkomende algemene reiniging van het terrein.

Een snelle droge reiniging kan met een veegwagen. Ook veegwagens met vochtige reiniging waarbij het water terug opgevangen wordt zijn hiervoor geschikt. Indien het bedrijf over een waterzuiveringsinstallatie beschikt is ook een natte reiniging mogelijk (afspuiten). Plaatsen met rechtstreekse lozing worden bij voorkeur niet nat gereinigd.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar. Deze maatregel is ook van belang voor goederen die niet stuifgevoelig zijn. Door het verkeer op het terrein kan het morsgoed immers verkruimelen en stuifgevoeliger worden.

Milieu-aspect

Het reinigen van het bedrijfsterrein zorgt ervoor dat morsgoed niet meer kan verwaaien. Het verwijderde morsgoed bij brekers kan opnieuw aan het puin worden toegevoegd bij brekers en vormt geen afvalstroom.

Financiële aspecten

Het reinigen van het bedrijfsterrein vergt inzet van materiaal (bv. veegwagen) en personeel60F[1].[1] GOP, input nav draft 3, 2023

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Reinigen bedrijfsterreinvgtg 1
  • Legende

1 Enkel toepasbaar voor vaste locaties.