Reinigen voertuigen

Beschrijving

Het beladen van vrachtwagens kan ervoor zorgen dat heel het voertuig bedekt wordt met een laag stof. Dit is vooral het geval bij vrachtwagen die in een stoffige opslaghal worden beladen met wielladers, stortgoten of vulpijpen. Met een hogedrukreiniger kan dit laagje stof eraf gespoten worden. De ontstane afvalwaterstroom dient opgevangen te worden en kan na een bezinkingsstap hergebruikt worden. Het gebruik van een wasstraat maakt een wielwasinstallatie overbodig.

Toepasbaarheid

Het gebruik van een wasstraat is vooral nuttig als het beladen van de vrachtwagen veel stof veroorzaakt of plaatsvindt in een stoffige omgeving. Algemeen toepasbaar.

Milieu-aspect

De schoongemaakte vrachtwagen kan geen stof meer verspreiden op de openbare weg.

Afval

Bij de recuperatie van het water zal er slib achterblijven. Dit slib moet als afval afgevoerd worden.

Water

Indien het water niet hergebruikt wordt, ontstaat er een afvalwaterstroom.

Financiële aspecten

De investering voor de ombouw van een weeginstallatie tot overdekte wasstraat met recuperatie van het water bij een groot overslagbedrijf bedroeg ongeveer 200.000 euro. Deze investering betaalde zich binnen de vier jaar terug door de mindere noodzaak tot reinigen van het bedrijfsterrein en het minder frequent laten reinigen van de afvoerkanalen (Stouthuysen, Alaerts, Vanassche, Vrancken, & Huybrechts, 2012).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Reinigen voertuigenNee
  • Legende