Code van goede praktijk voor gebruik wielladers

Beschrijving

De meeste stofemissies bij het gebruik van wielladers ontstaan wanneer het goed wordt gestort. Ook overladen wielladers kunnen voor stofemissies zorgen omdat de goederen die boven de laadschep uitkomen bloot staan aan de invloed van de wind. Net als andere voertuigen veroorzaken wielladers stof bij het rijden als ze zelf vuil zijn of over vuile terreinen rijden. Het toepassen van een code van goede praktijk voor het werken met wielladers kan stofemissies beperken. Algemene maatregelen voor het vermijden van stofemissies als gevolg van transport worden verder besproken in 4.5.3.6.

Goede praktijk voor gebruik wielladers:

  • niet overladen van de laadschep door niet boven de zijwanden te laden
  • geen bruuske bewegingen met geladen wielladers
  • snelheid aanpassen bij geladen wielladers
  • tijdig reinigen van de wiellader
  • zo laag mogelijk lossen van de laadschep boven opslaghoop (<1 m)
  • correct lossen van de wiellader in storttrechters of vrachtwagens
  • gebruiken van wielladers in open lucht beperken. Waar mogelijk door verschuiven van activiteiten in overdekte systemen: bv. beladen van vrachtwagens onder luifel evenwel indien dit geen extra transport met zich mee brengt

Toepasbaarheid

Deze code van goede praktijk is van toepassing op alle overslagactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van wielladers.

Milieu-aspect

De impact op de stofemissies is afhankelijk van het huidige gebruik van wielladers en de stuifgevoeligheid van de goederen.

Financiële aspecten

Kosten zeer laag (geen investeringskosten).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Code van goede praktijk voor gebruik wielladersJa
  • Legende