Behuizen van overslagpunten met eventuele afzuiging

Beschrijving

Overslagpunten veroorzaken veel stofemissies omdat het bulkgoed van het ene transportsysteem naar het andere ‘valt’. Hierbij is het ontstaan van stof niet te vermijden. Echter, door het overslagpunt te behuizen wordt het stof tegengehouden en kan het terug neerslaan als product en meegevoerd worden met het transportsysteem.

Toepasbaarheid

In principe is de behuizing van overslagpunten mogelijk voor alle goederen. Bij grofkorrelige goederen bestaat het gevaar dat de behuizing verstopt geraakt en regelmatig dient gereinigd. Toepasbaar op vaste locatie en werf.

Milieu-aspect

Hoe beter de behuizing het overslagpunt afsluit, hoe groter de stofreductie. Bij de overslag tussen twee transportsystemen is het daarom belangrijk het stortpunt goed te doen aansluiten op het opvangpunt.

Energie

Een afzuiging met stoffilter verbruikt veel energie

Financiële aspecten

De installatie van een gesloten overstortpunt bij de aansluiting van een transportband op een bekerelevator: +/- 30.000 euro  (Stouthuysen, Alaerts, Vanassche, Vrancken, & Huybrechts, 2012).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Behuizen van overslagpunten met eventuele afzuigingJa
  • Legende