Vermijden overladen transportsystemen + laadbakken vrachtwagens afdekken met dekzeil

Beschrijving

Overladen vrachtwagens of andere transportsystemen veroorzaken stofproblemen omdat de goederen onder invloed van de wind kunnen verstuiven. Het overladen van deze transportsystemen moet dus vermeden worden. Ook een niet-overladen laadbak kan stof veroorzaken. Bij start- of stopmanoeuvres gaat het goed schuiven waardoor het makkelijker kan verwaaien. Dit opwaaiend stof kan tegengehouden worden door de laadbak af te dekken met een dekzeil. Het dekzeil wordt best onmiddellijk na de laadactiviteit aangebracht.

Toepasbaarheid

De maatregel is vooral van toepassing op niet-bevochtigbare goederen, maar kan ook relevant zijn voor bevochtigbare goederen indien het toegelaten vochtgehalte te beperkt is om verstuiving te vermijden.

Milieu-aspect

Stofemissies worden vermeden door het afdekken van een laadbak met een dekzeil.

Financiële aspecten

Prijzen van PVC dekzeilen variëren van 20-30 euro per lopende meter (circa 3 m breedte).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Vermijden overladen transportsystemen + laadbakken vrachtwagens afdekken met dekzeilJa
  • Legende