Beschikbare milieuvriendelijke technieken

In dit deel lichten we de verschillende maatregelen toe die in de grafische sector geïmplementeerd kunnen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken. De milieuvriendelijke technieken worden besproken per milieudiscipline. De technieken en maatregelen zijn onderverdeeld in de disciplines grond-, hulp- en afvalstoffen, lucht, afvalwater, energie, geluid en good housekeeping maatregelen.

Bij de bespreking van de milieuvriendelijke technieken komen telkens volgende punten aan bod:
 

 • beschrijving van de techniek
 • toepasbaarheid van de techniek
 • milieuaspecten van de techniek
 • financiële aspecten van de techniek

De informatie in dit deel vormt de basis waarop de BBT-evaluatie zal gebeuren.

Het feit dat een techniek in dit deel besproken wordt, betekent m.a.w. niet per definitie dat deze techniek BBT is.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Grond-, hulp- en afvalstoffen
Preventieve maatregelenJa
Kleurmeting: spectrofotometervgtg 1
Inline-kleurmetingvgtg 2
PrintoptimalisatieJa
Spaarsysteem op antismet-poederinstallatiesvgtg 3
Gebruik van zuivere paletten en oplegplatenvgtg 4
Gebruik van herbruikbare poetsdoekenvgtg 5
Reductie van papierafvalJa
Detectoren voor breuken in de papieraanvoervgtg 6
Gebruik van overnightinkten en –spraysvgtg 7
Gebruik van nauwkeurige inktweegschalenJa
Verdeelinstallatie voor inkt uit containersvgtg 8
Inktreductiemethode (UCR/GRC)Ja
Centrale zuivering van de gebruikte wasvloeistofvgtg 9
Lucht
Preventieve maatregelen - luchtJa
Optimaliseren en reduceren van IPA-concentratiesJa
Voorkomen van onnodige IPA verdampingJa
Gebruiken van IPA-vervangers met laag ozonvormend vermogenvgtg 10
Verwijderen van vochtwater uit het vochtwaterreservoir bij langdurige stilstandJa
Toepassen van hydrofiele of keramische rollenvgtg 11
Vochtwaterinstallatie met decentrale IPA-doseringvgtg 12
Waterloze offsetNee
Vervangen en controleren van solventen in reinigingsmiddelenJa
Automatische wasinstallatie voor machine-onderdelenvgtg 14
Reiniging van machine-onderdelen met hoge druk waterspray bij zeefdrukJa
Correcte dosering en opslag van vervuilde reinigingsmiddelen en poetsdoekenJa
Zoveel mogelijk vervangen van oplosmiddelhoudende inkten en lakkenJa
Afzuiging van diffuse emissiesvgtg 15
Beperking van geleide emissiesJa
Beperken van de geurhinderJa
Afvalwater
Preventieve maatregelen - afvalwaterJa
Computer to plate (CTP)Ja
Chemieloze CTPvgtg 16
Procesloze CTPvgtg 17
Het lozen van waterige inkten beperken tot sporenJa
De vervuiling van afvalwater bij reinigen van zeefdrukramen beperkenJa
Gebruik van waterzuiveringsinstallatievgtg 18
Energie
Preventieve maatregelenJa
Hergebruik van restwarmtevgtg 19
Gebruik van condensorwarmtevgtg 20
Warmterecuperatie uit ventilatieluchtvgtg 21
Voorkomen van ventilatieverliezenJa
Adiabatische koelingvgtg 22
Aanzuiging buitenlucht voor compressorenvgtg 23
Beperken van gelijktijdige vermogensopname door elektriciteitsverbruikersJa
Groene stroomJa
Efficiënte verlichtingJa
Optimale klimaatregelingJa
Geluid
Voorkomen van geluidshinderJa
MilieumanagementsysteemJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, vooral BBT voor grotere bedrijven.

2 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, vooral BBT voor grotere bedrijven.

3 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, enkel BBT bij een groot verbruik aan antismet-poeder en bij nieuwe installaties.

4 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, vooral BBT voor bedrijven met veel intern transport.

5 BBT voor bedrijven met een groot verbruik van poetsdoeken.

6 BBT voor nieuwe drukpersen (rotatie); voor bestaande installaties te beoordelen op bedrijfsniveau.

7 BBT in geval er met lange tussenpozen eenzelfde drukopdracht of kleur wordt gedrukt, en afhankelijk van papiersoort en pers.

8 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen, afhankelijk van het (inkt)beleid van de onderneming, BBT in het geval van een beperkt aantal inktsoorten en een groot inktverbruik (ca. > 100 ton/jaar).

9 BBT indien de solventen kunnen hergebruikt worden na de zuivering, interessant vanaf een verbruik van ca. 25 ton reinigingssolventen per jaar.

10 Het type IPA-vervanger (ozonvormend vermogen en dampdruk) moet gekend en geschikt zijn alvorens toe te passen, in overleg met de leverancier.

11 Enkel BBT in geval van een doorgedreven IPA-reductie in het bedrijf, als aanvulling op andere maatregelen (4.2.1 t.e.m. 4.2.3).

12 Enkel BBT in het geval van een doorgedreven standaardisatie in het bedrijf. De techniek laat niet toe om met variërende soorten vochtwater te drukken op de verschillende persen.

13 Het milieuvoordeel van waterloze offset betreft hoofdzakelijk het vermijden van vochtwater en toevoegmiddelen (incl. IPA). Er zijn echter eveneens nadelige aspecten aan verbonden, bv. nood aan extra koeling en recyclage van drukplaten. Over het globale milieuaspect bestaat dan ook discussie.

14 BBT voor grote en zeer grote bedrijven, met een groot verbruik van reinigingsmiddelen, BBT voor nieuwe installaties.

15 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen.

16 De offsetplaten verslijten sneller en zijn minder geschikt voor grote drukorders (ca. > 100.000), geen BBT voor grote en zeer grote offsetbedrijven.

17 Techniek kan nog niet op grote schaal worden toegepast, en wordt best geëvalueerd op bedrijfsniveau (afhankelijk van de drukpers, drukorders, toepassingen, etc.).

18 BBT bij lozing indien de afvalwaterstroom niet voldoet aan de lozingsnormen.

19 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen

20 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen

21 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen

22 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen

23 Techniek op bedrijfsniveau te beoordelen

24 Het voorkomen van geluidshinder leidt tot een positieve evaluatie van het globale milieuvoordeel.